Flygbilden

Här kommer jag då och då att lägga in en flyghistoriskt intressant bild som helst inte publicerats tidigare. Undantag kan förekomma.

F 5. Bild via Lars Tolkstam/Henrik Tisell SFF Örebro. Skannad i april 2017.

En P 6 (Focke-Wulf Wiehe) på F 5 1939. (Bilden inlagd på sidan den 16/4-2017).

HKP 2 och 1HKP 2 och HKP 1 ur Marinen. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 13/4-2017).J 26 gul PJ 26 Mustang F 16 gul P. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 10/4-2017).J 21 blå o gul  F 9

Två Saab J 21A från 2.divisionen respektive 3.divisionen F 9. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 10/4-2017).TummelitenTummeliten, innan flygplanstypen bytte namn till Tummelisa och Ö 1 i Flygvapnet. Bilden från 1920-talet. Observera att figuren Tummeliten är målad på flygplanet. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 2/4-2017).J 11 hornet1En J 11 från F 9:s 3.division och dess flygförare i början av 1940-talet. Getingen var under lång tid 3.divisionen F 9:s symbol. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 30/3-2017).B 17C F 12-4Saab B 17C, F 12-4. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 30/3-2017).SE-ADK-2SE-ADK i slutet av 1930-talet. En Raab Katzenstein RK-26 som under 1940 hamnade hos F 19 i Finland. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 30/3-2017).Bild ur Leif Fredins arkiv.En J 20 med dess flygförare i början av 1940-talet. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 25/3-2017).SE-ACESE-ACE, Raab Katzenstein RK 9a, byggd 1929. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 25/3-2017).Många fplBild från okänd plats och okänt tillfälle med personer framför A 32A F 6 W, Svensk Flygtjänsts Gloster Meteor SE-CAS och Skyraider, en HKP 1 och en J 35D Draken. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 20/3-2017).B 18A folkMycket folk runt en Saab B 18A vid en flygdag i mitten av 1940-talet. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 18/3-2017).J 21A-2 F 9 rGSaab J 21A, F 9 röd G. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 18/3-2017).17346 F 4 rCSaab B 17A, F 4 röd C. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 18/3-2017).J 21R FcRaketstoltest på Fc med en J (A) 21R. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 5/3-2017).

32158Saab A 32A Lansen, 32158, på F 7 den 7/5-1972. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 5/3-2017).

60113 rutorSaab 105, SK 60, 60113, med Ö-68-rutor på fenan. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 5/3-2017).

35241Saab J 35B Draken, 35241, på F 18 i Tullinge i början av 1970-talet. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 5/3-2017).

32207Saab A 32A Lansen, 32207, på F 15 i Söderhamn 6/6-1970. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 5/3-2017).

A 32A F 15 1965Flygdag på F 15 i Söderhamn 1965. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 5/3-2017).

Viggen i Paris2 kopiaEn Saab AJ 37 Viggen (nr 56 på fenan och nr 752 på bakkroppen) och en Concorde i Paris den 2/6-1969. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 4/3-2017).

710909-LF-DANSK1En T-33 ur Flyvevåbnet (Danmark) på F 15 i Söderhamn den 9/9-1971. Två A 32A Lansen i bakgrunden. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 3/3-2017).

MiG-23En MiG-23 från Sovjet taxar förbi ett par Saab AJ 37 Viggen! Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 3/-2017).

J 30 ombordBesättning kliver ombord på en J 30 ur F 1:s 2.division i Västerås i början av 1950-talet. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 17/2-2017).

J 21R F 10 gESaab J 21R, F 10 gul E. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 13/2-2017).

SE-EBB-1Douglas Skyraider SE-EBB från Svensk Flygtjänst AB. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 24/1-2017).

16001

Sk 16 nr 16001 från F 1 i Västerås runt 1960. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 20/1-2017).

B 6 nr 53

B 6, F 8-53, i början av 1940-talet. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 20/1-2017).

HKP 4 1967 kopiaHKP 4, F 8-97, testar skidor i Jämtland i början av maj 1967. Bild ur Krigsarkivet. (Bilden inlagd på sidan den 1/1-2017).

F 11 20 oktober 1954. KrAJ 28B (S 28B), F 11 röd M, buklandade på F 11 den 20 oktober 1954. Bild ur Krigsarkivet. (Bilden inlagd på sidan den 1/1-2017).

S 17BS nr 73 kopiaSaab S 17BS, F 2-73, i början av 1940-talet. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 31/12-2016).

J 30 blå HJ 30, F 1 blå H, på F 9-besök vid jubileumsflygdagen den 27 maj 1951. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 26/12-2016).

Bromma1DDL:s (Danmark) Focke-Wulf Condor (OY-DEM) på Bromma i början av 1940-talet. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 26/12-2016).

J 21A F 9-209Saab J 21A, F 9 gul K. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 26/12-2016).

Tp 78 Gäddede

En Tp 78 Norseman från F 2 i Gäddede runt 1950. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 26/12-2016).

B 5 vinter

En B 5 från F 4 klargörs tidigt 1940-tal. Bild ur Leif Fredins arkiv, vilket övertogs av Mikael Forslund i december 2016, efter Leif Fredins död. (Bilden inlagd på sidan den 23/12-2016).

Molin7 kopiaSk 16 från F 3 på F 6  sommaren 1951. Foto via Lars-Göran Molin. (Bilden inlagd på sidan den 18/10-2016).

Molin9 kopiaJ 22:or från F 3:s 3.division på F 6  sommaren 1951. Foto via Lars-Göran Molin. (Bilden inlagd på sidan den 18/10-2016).

Molin2 kopiaJ 21A-3 (F 6 gul K) på F 6  sommaren 1951. Foto via Lars-Göran Molin. (Bilden inlagd på sidan den 18/10-2016).

Molin6 kopiaJ 21A-3 (F 6 blå W) på F 6  sommaren 1951. Foto via Lars-Göran Molin. (Bilden inlagd på sidan den 18/10-2016).

Hurricane1940 kopiaEn aktuell bild gällande Hurricane i Sverige. Här för första gången vid den första leveransflygningen av sex Hawker Hurricane från England med flygning från Edinburgh-Wick-Stavanger och Oslo innan mellanlandningen på F 1 i Västerås den 29 februari 1940. Flygplanen var avsedda för det finska flygvapnet. En andra leveransomgång om fyra Hurricane mellanlandade på F 1 den 6 mars 1940 innan de flög vidare till Finland. Det tio Hurricane hann aldrig sättas in under Vinterkriget som slutade den 13 mars 1940. Däremot sattes flygplanen in under Fortsättningskriget från midsommar 1941 mot Sovjet. Foto: Lennart Högosta. (Bilden inlagd på sidan den 4/9-2016).

Det andra tillfället Hurricane besökte Sverige var i början augusti 2014 då Phil Lawtons engelska Hurricane (byggd i Kanada som en Mk.XII, motsvarande Mk.II) och målad i finska flygvapnets färger som HC-465. Flygplanet mellanlandade i Kristianstad och Skavsta innan färden gick vidare till flyguppvisningar i Finland, bland annat på Tour de Sky i Oulu. Hurricanen mellanlandade i Sverige även under återfärden till England.

160903-MF-SKÖVDE23 kopia160903-MF-SKÖVDE6 kopiaTredje gången det var Hurricanebesök var i Skövde under flygdagen den 3 september 2016. Hurricanen (P2921) från Biggin Hill i England deltog enskilt och även i en 4-grupp bestående av en P-51D Mustang och två Spitfire, Mk.IX och Mk.XVI. (Bilderna inlagda på sidan den 4/9-2016).

160903-MF-SKÖVDE16 kopiaFlygdag i Skövde den 3 september 2016 med bland annat två Sk 50 Saab Safir. (Bilden inlagd på sidan den 4/9-2016).

Bror 481.divisionen F 9, troligtvis 1947. En J 21A med märkningen Lightning… Foto: Bror Nilsson. (Bilden inlagd på sidan den 22/5-2016).

Fredriksson 31.divisionen F 11 med sina S 31 Spitfire på flygfältet i Karlstad sommaren 1950. Foto: Bernt Fredriksson. (Bilden inlagd på sidan den 14/5-2016).

Bunge 1940. Bild via Magnus Billestedt. J 9 nr 2157 (F 9-7), på Bungefältet på Gotland sommaren 1940. Bild via Magnus Billestedt. (Bilden inlagd på sidan den 30/3-2016).

Siljemar12J 9 (S 9C) nr 2158, röd H, från F 11. Foto: Sven Siljemar. (Bilden inlagd på sidan den 19/2-2016).

Siljemar72En Saab B 17B från F 7 i Såtenäs uppställd tillsammans med flottiljens musiker i mitten av 1940-talet. Foto: Sven Siljemar. (Bilden inlagd på sidan den 19/2-2016).

Siljemar87En besättningsman i en S 16 Caproni från F 11 i Nyköping i början av 1940-talet. Foto: Sven Siljemar. (Bilden inlagd på sidan den 19/2-2016).

MiG 15-1Den 7 november 1957 buklandade denna polska MiG 15 utanför Håred. Piloten flydde från Polen och fick sedermera politisk asyl i Sverige. Foto: Leif Abrahamsson. (Bilden inlagd på sidan den 23/12-2015).

Uvhagen4F 16 Uppsala under 1945. Den nödlandade Mustangen P-51B Hot Pants (26002) tillsammans med 26042, gul J uppställd på plattan. Hot Pants flög aldrig som 26002 utan användes som reservdelsflygplan. Foto: Ivar Uvhagen. (Bilden inlagd på sidan den 19/12-2015).

Hessel3S 12 nr 32 på besök i Rättvik i början av 1940-talet. Foto: Charlie Jakobsson. (Bilden inlagd på sidan den 9/12-2015).

F 11. Foto: Curt Hohenacker Engelbrektsgatan 76 702 13 Örebro 019-256192

En Sk 12 från F 11 i Nyköping (Skavsta). Foto: Curt Hohenacker. (Bilden inlagd på sidan den 5/11-2015).

Gedlitschka23

Fyra J 9:or (S 9C) ur F 11:s 3.division i mitten av 1940-talet. Närmast gul D (Fv-nr 2133). Foto: Hans Gedlitschka. (Bilden inlagd på sidan den 22/10-2015).

Bild ur Ingmar Schylströms fotoalbum 29/8-2015.

Sk 14 nr 5811, från F 11 och märkt 11!, troligtvis i början av 1950-talet. Foto: Ingmar Schylström. (Bilden inlagd på sidan den 3/9-2015).

150718-MF-FOKKER9 kopiaFokker F-27 MK 050, SE-MFC, placerad vid Räddningstjänsten Dala Mitts utbildningscenter i Bysjön i Borlänge den 4 juli 2015. Flygplanet hade innan dess stått avställt på Dala Airport i två år. Flygplanet tillverkades 1989 med tillverkningsnummer 20148. Flygplanet avregistrerades den 17 september 2014. Den sist registrerade ägaren var Largus Aviation AB i Stockholm. Foto: Mikael Forslund. (Bilden inlagd på sidan den 20/7-2015).Bengt S-30En Sk 14 troligtvis tillhörande F 11. Bild via Jurgen Staffanson. (Bilden inlagd på sidan den 18/7-2015).F 11 Museum.

En F 6-märkt B 5:a som gjort sitt uppställd på Bromma. Bild ur F 11 Museum. (Bilden inlagd på sidan den 27/6-2015).J 11 på F 21 Bild via Rolf Gauffin i Nykvarn. 070-3466759 rolf.gauffin@fmv.seJ 11 och B 3 på F 21 1942. Foto: Arnold Gauffin. (Bilden inlagd på sidan den 16/5-2015).

B 17-F 9

En S 17BL från F 3 på F 9-besök. Bild ur Leif Abrahamssons fotoalbum. (Bilden inlagd på sidan den 14/5-2015).

Sk14Bonzo

En Sk 14 tillhörande 2.divisionen på F 9. Divisionens symbol Bonzo på kroppssidan. Bild ur Leif Abrahamssons fotoalbum. (Bilden inlagd på sidan den 14/5-2015).

Foto via Kjell Siggelin. F 6 1951.

Flygpojkar framför Saab A 21A (vit A) på F 6 1951. Bild via Kjell Siggelin. (Bilden inlagd på sidan den 23/2-2015).

Foto via Kjell Siggelin.

En av de första J 35-prototyperna landar med bromsskärm. Bild via Kjell Siggelin. (Bilden inlagd på sidan den 23/12-2014).

Larsson33 kopia

Lars J Larsson och en kamrat vid en Sk 25 på F 5 1945. Bild via Lars J Larsson. (Bilden inlagd på sidan den 21/6-2014).

Larsson25 kopia

Kapten Lars J Larsson har genomgång före flygning vid 1.divisionen F 1 i slutet av 1950-talet. Bild via Lars J Larsson. (Bilden inlagd på sidan den 15/6-2014).

Cedermar3J 28B på F 11. Bild via Arnold Cedermar. (Bilden inlagd på sidan den 15/5-2014).

Foto: Bo Gardh, Falun.

S 18A nr 32 från F 11. Foto: Bo Gardh. (Bilden inlagd på sidan den 9/5-2014).

Cedermar6 kopia

En Tp 47 Catalina på F 11-besök. Bild via Arnold Cedermar. (Bilden inlagd på sidan den 2/5-2014).

Via Sölve Fasth

J 22:or från F 13 i Norrköping. Bild via Sölve Fasth. (Bilden inlagd på sidan den 9/4-2014).

Via Elon Eurlin

Två B 3:or från F 11 med ovanliga märkningar. Bild via Elon Eurlin. (Bilden inlagd på sidan den 9/4-2014).

L Sbg med J 22 1945Lennart Sollenberg vid J 22 F 16 gul L våren 1945. Bild via Sven Norling. (Bilden inlagd på sidan den 13/1-2014).

Två J 26 över moln

Två J 26 Mustang, blå L och gul C från F 16. Bild via Sven Norling. (Bilden inlagd på sidan den 13/1-2014).

FW Viehe

En P 6, Focke Wulf Viehe. Foto: Carl-Gustaf Ahremark. (Bilden inlagd på sidan den 1/1-2014).

J11orFyra J 11:or troligtvis på F 7 1941. Foto: Carl-Gustaf Ahremark. (Bilden inlagd på sidan den 1/1-2014).

Bild ur Sten Bryckers fotoalbum.En Saab S 32C Lansen från F 11 i Nyköping. Bild via Sten Brycker. (Bilden inlagd på sidan den 13/12-2013).

Bild ur Sten Bryckers fotoalbum. 1942Sk 15 nr 167 bogseras för hand på F 5 i Ljungbyhed 1942. Bild via Sten Brycker. (Bilden inlagd på sidan den 9/12-2013).

Bild via Lars-Erik Lundin.

Massor av J 26:or. S 26 nr 26015 närmast. Bild via Lars-Erik Lundin. (Bilden inlagd på sidan den 6/12-2013).

Reservflygkåren Via Bo Hagman Besmansväg 13 756 47 UppsalaEn kvartett Sk 16 ur Reservflygkåren i slutet av 1950-talet. Foto: Bo Hagman. (Bilden inlagd på sidan den 26/11-2013).

Bild ur Börje Samuelssons album (J 30), Sigtuna.En J 21A från F 15 och en Sk 14 från F 5. Foto: Börje Samuelsson. (Bilden inlagd på sidan den 21/10-2013).

Bild ur Axel Carlesons donerade arkiv hos F 11-museet i Nyköpng.En J 23 på skidor! Bild ur Axel Carlesons arkiv F 11-museet. (Bilden inlagd på sidan den 15/9-2013).

F1 Jakt-1F 1 troligtvis 1937 med J 6, J 7 och B 4. Bild via Åke Westerlund. (Bilden inlagd på sidan 20/8-2013).

Bild ur Axel Carlesons donerade arkiv hos F 11-museet i Nyköpng. Bergamo.Bergamo 1940-41 med B/S 16 Caproni på väg till Sverige. Tyvärr fann jag denna toppenbild efter att min Capronibok givits ut. Men bättre sent än aldrig. Bild ur Axel Carlesons arkiv F 11-museet. (Bilden inlagd på sidan 16/8-2013).

F 5 1945. Foto: Bo Bjernekull.F 5 Ljungbyhed sommaren 1945 med Sk 25:or. Observera den tyska Junkers Ju 52:an och den svenska Junkers Ju 86 ”Svalan” (Tp 9) i bakgrunden. Foto: Bo Bjernekull. (Bilden inlagd på sidan 15/7-2013).

130526-MF-HÄSSLÖ5

130526-MF-HÄSSLÖ6

Flygdag på Hässlö i Västerås den 26 maj 2013 med J 28C Vampire och HKP 6. (Bilderna inlagda på sidan 26/5-2013).

Sk 10-vinter1Klart för start med en av F 5:s Sk 10:or. Bild via Sture Kilgren. (Bilden inlagd på sidan 19/5-2013).

081121-MF-AIRBUS3En liten aptitretare inför Rommeheds flygplats (numera Dala Airport) 100-årsjubileum den 15 juni 2013: Den 21 november 2008 landade det största flygplanet någonsin på Rommehed. Thailandsresenärer flögs med en Airbus A330-243. Flygplanet var registrerat i Danmark OY-VKF, c/n 309 och byggt 1999. Många nyfikna hade samlats för att titta på den flyghistoriska händelsen. Klockan 13.45 taxade det fullsatta flygplanet med 323 passagerare ombord mot södra banändan för att starta mot norr. Uppe på några hundra meters höjd styrdes flygplanet söderut mot Arlanda för tankning. Rommes 2 300 meter långa bana räckte inte till om flygplanet skulle ha varit fulltankat… Från Arlanda flögs sedan flygplanet och passagerarna under elva timmar mot varmare breddgrader i Phuket. Resenärerna var åter i Dalarna den 6 december efter ett par veckor i solen och värmen. Under 2008 hade det varit hela 26 charteravgångar från Dala Airport till Thailand, Mallorca, Kreta och Turkiet. Något som gav klirr i kassan även för flygplatsen. Foto: Mikael Forslund. (Bilderna inlagda på sidan 24/4-2013).

081121-MF-AIRBUS1Klart för start med en av F 5:s J 28C Vampire. Bild ur Axel Carlesons donerade bildsamling hos F 11-museet. (Bilden inlagd på sidan 2/4-2013).

Interiören i den enda P 5:an (Handley Page Hampden) i Flygvapnet. Bild ur Axel Carlesons donerade bildsamling hos F 11-museet. (Bilden inlagd på sidan 22/3-2013).

S 18A röd (?) 8 från F 21 på F 7-besök i mitten av 1950-talet. Bild via Stefan Fjellner. (Bilden inlagd på sidan 26/2-2013).

Två B 3:or på F 1 i Västerås 1949. Foto: Rolf Hultman. (Bilden inlagd på sidan 14/2-2013).

En SAAB J 21A (21242), F 15 gul F, uppställd på F 15 med ett par J 30 Mosquito från F 1 i bakgrunden. Bild via Robert Lindberg F 1 Kamratförening. (Bilden inlagd på sidan 18/1-2013).En SAAB B 17A, F 7 vit A, på okänd plats. Bild via Ove Ericsson. (Bilden inlagd på sidan 10/1-2013).Två värnpliktiga framför några B 18B och en B 3 på F 1 troligtvis 1948. Bild via Åke Sjöberg. (Bilden inlagd på sidan 27/12-2012).

Flygdag på Varpan i Falun den 13 februari 1938 med bland annat nio Sk 12:or som vid tillfället hade basen på Bysjön i Grangärde för utbildning. På bilden syns Bäckehagens herrgård i bakgrunden. Foto: Harald Millgård. (Bilden inlagd på sidan 13/11-2012).

Saab A 32A Lansen, F 15 blå D, 1961. Foto: Ragnar Axelsson. (Bilden inlagd på sidan 11/10-2012)

J 26 Mustang 26001 vid David från F 16 i Uppsala i slutet av 1940-talet. Flygplanet av version P-51B vilken var den enda i flygvapnet. De övriga 160 var av typ D. Bild via Sture Kilgren. (Bilden inlagd på sidan 8/9-2012).

F 1:s 3.division troligtvis hösten 1962 med diverse markpersonal, två flygmek, en elmek, två vapenmekar, en fordonsmekaniker och en flygtekniker vid en Saab J 32B Lansen. Bild via Lars Ehrngren, som gjorde värnplikten på F 1 mellan den 8 maj 1962 till den 8 maj 1963. (Bilden inlagd på sidan 30/8-2012).

Flygfesten i Dala Järna den 11/8-2012. En Grumman Ag Cat från 1970-talet flugen av Sus Jan Hedén (Borlänge) och med Lisa Henriksson och Annika Budström, på vingarna. Foto: Mikael Forslund. (Bilden inlagd på sidan 13/8-2012).

En B 5:a servas och tankas troligtvis på F 9 Säve i mitten av 1940-talet. Foto: Styrbjörn Ericson. (Bilden inlagd på sidan 3/8-2012)

B 3 gul A ”Amapola” från F 17 i Ronneby laddas med en torped cirka 1946. Foto: Erik Collin (Bilden inlagd på sidan 28/6-2012)

En Saab B 18A, gul G, från F 1 i Västerås runt 1945-46. Foto Göran Hagberg. (Bilden inlagd på sidan den 11 juni 2012).

Saab AJS 37 Viggen 37098 flyger igen vid flygdagen på Malmen den 3/6-2012. Foto: Mikael Forslund. (Bilden inlagd på sidan den 4/6-2012).

Breitling Wing Walkers med ett par Boeing Stearman från 1940 och 1941 vid flygdagen på Malmen den 3/6-2012. Foto: Mikael Forslund. (Bilden inlagd på sidan den 4/6-2012).

North American P-51D J 26 Mustang från F 16 i Uppsala och Saab J 21A från F 9 i Göteborg (Säve) uppställda på F 1 i Västerås i slutet av 1940-talet. Foto: Conny Pettersson via Ronny Bränneland. (Bilden inlagd på sidan den 13/5-2012).

S 31 Spitfire. Foto: Conny Pettersson via Ronny Bränneland. (Bilden inlagd på sidan den 19/4-2012).

En B 3:a på F 15-besök. Foto: Sven Mårtensson. (Bilden inlagd på sidan den 4/4-2012).

S 31 Spitfire 31050 (F 11-70) i slutet av 1940-talet. Världens kändaste flygplanstyp fanns i 50 exemplar i Flygvapnet och vid F 11 Skavsta som spaningsflygplan utrustade med tre kameror vardera. Spekulationer har förekommit om att siffrorna på S 31 i början var vita. Denna tidiga bild torde avliva den myten! Foto Roy Muchow. (Bilden inlagd på sidan den 21/3-2012).

J 33 Venom. Foto: John Kårbro. (Bilden inlagd på sidan den 21/2-2012).En B 4 Hawker Hart på Bysjön vid Grangärde i slutet av 1930-talet. Bild via F 1 Kamratförening. (Bilden inlagd på sidan den 14/2-2012),

Skolflyg på Rommehed  den 26 november 1980 med SAS DC-9 SE-DAN. Foto: Mikael Forslund. (Bilden inlagd på sidan den 7/2-2012).

F 5 övade med sina Sk 25 Bücker Bestmann på Siljan vid Rättvik den 23 februari 1948. Foto: Sven Jansson, ur Foto Dalmas arkiv Falun. (Bilden inlagd på sidan den 1/2-2012).

Äntligen, jublade man på Dala Airport i Borlänge den 20 januari 1976. Efter flera årsdiskussioner hade man fått status som tullflygplats. Man räknade nu med att passagerarantalet skulle öka! Innan Dala Airport blev tullflygplats måste det begäras tillstånd i varje enskilt fall för tullning. Det betydde också att Tullen måste finnas på plats, utan extra kostnad! Tullen höll öppet måndagar till fredagar på dagtid. Vid tillfället fanns 22 tullflygplatser i Sverige. På bilden syns Sterlings Caravelle OY-SAM på Dala Airports platta. Foto: Leif Forslund, ur Foto Dalmas arkiv. (Bilden inlagd på sidan den 22/1-2012).

Expressen/Dagens Nyheters Piaggio P-136L (SE-CDE) tillsammans med fotografen Sven Janssons Volvo Amazon vid Vasaloppet första söndagen i mars 1963. Foto: Sven Jansson, ur Foto Dalmas arkiv Falun. (Bilden inlagd på sidan den 16/1-2012).

Kommentarer inaktiverade.